vi | en

Tê và tê thu mạ kẽm

Tê và tê thu mạ kẽm
Giá: Liên hệ


- Tê thép mạ kẽm trong và ngoài mép có gờ nổi tránh vỡ khi vặn chặt
- Tiêu chuẩn bước ren BS
- Sử dụng cho nước