vi | en

Măng sông mạ kẽm

Măng sông mạ kẽm
Giá: Liên hệ


- Măng sông ren mạ kẽm trong và ngoài mép có gờ nổi tránh vỡ khi vặn chặt
- Tiêu chuẩn bước ren BS
- Sử dụng cho nước